Pris mindre viktig for dagligvarekunden

Norske dagligvare— kunder legger mer og mer vekt på stort vareutvalg og kvalitet. Skepsisen til lavpris hos Lidl øker.