Kjøper Høiland AS

Johs Lunde Gruppen vokser videre. Nå innlemmes Høiland AS i konsernet som ledd i strategien for vekst i tørrlast.