Hey, Statoil, leave those kids alone

Hva har Statoil til felles med Pink Floyd? Det handler om utdanning, ideer og mentale vegger.