Kristian Falnes har tjent 200 millioner siden 2014 - men i fjor gikk han på sin første børssmell

Stavanger-mannen Kristian Falnes har i alle år «slått børsen» og tjent over 200 millioner kroner siden 2014. I fjor leverte han imidlertid tap for første gang.

Kristian Falnes leverte tap for for første gang i fjor.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Alt gikk jo ned i fjor. Spesielt i fjerde kvartal. Det var en nedtur som rammet mange - inkludert meg, sier en ferierende Kristian Falnes til Aftenbladet.

Det private investeringsselskapet til Kristian Falnes fikk et resultat før skatt på minus 14,1 millioner kroner. Det viser ferske tall fra Brønnøysundregistrene. Tapet står i sterk kontrast til resultater fra de forgående årene.

«Back on track»

Tall fra tidligere årsregnskap viser at Falnes har levert solide overskudd hvert eneste år. Siden 2014 har Falnes tjent over 200 millioner kroner på aksjer, fond, obligasjoner og bankinnskudd.

Ved årsskiftet hadde investeringene til Falnes et urealisert tap på nesten 35 millioner kroner.

– Men mye av tapet fra i fjor er allerede hentet inn igjen i år, sier Falnes.

– Så du er på mange måter «back on track»?

– Ja, det kan du godt si, svarer han.

Årsberetningen viser at Kristian Falnes tar ut et utbytte på 4,5 millioner kroner - til tross for det svake resultatet i fjor. Totalt ble selskapets egenkapital redusert med i overkant av 22 millioner kroner - fra rundt 418 til 395 millioner kroner.

«Selskapets handelsportefølje hadde følgende fordeling ved årets utgang (2017 i parentes): Aksjer 43% (43%), aksjefond 8% (10%), selskapsobligasjoner 19% (18%), høyrentefond/bankinnskudd 30% (29%). Selskapets finansielle anleggsmidler består av andeler i eiendommer og skip, private equity samt unoterte selskaper i tidlig fase.», står det i årsberetningen.

Var stjerneforvalter i Skagenfondene

Kristian Falnes jobbet i mange år som forvalter i Skagenfondene før han ga seg høsten 2014. Falnes ble karakterisert som en stjerneforvalter og var med å bygge opp Skagen til Norges nest største fondsforvalter og ledet blant annet Skagen Global - et av selskapets mest vellykkede fond på den tiden.

Etter han forlot Skagen har han konsentrert seg om private investeringer - med stor suksess.

Årsregnskapet viser at porteføljen ved utgangen av 2018 har en samlet verdi på 351 millioner kroner - ned fra 379 millioner ved forrige årsskiftet.

Kristian Falnes har blant annet en eierpost på 2,8 prosent i Instabank. En bank hvor flere investorer fra distriktet har investert i. I tillegg eier Falnes 0,5 prosent i det norske quiz-selskapet Kahoot til en verdi av 3,5 millioner kroner. Det er en betydelig reduksjon fra året før da Falnes sin eierandel på én prosent tilsvarte 16 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Publisert: