• Mette Bergh på Åse lindrende enhet i Sandnes. Jonas Haarr Friestad

- Økt kunnskap gir trygghet

Mette Bergh (49) er straks ferdig på fagskolens retning for kreftomsorg og lindrende pleie. Hun mener utdanningen gir henne styrke.