Svak nedgang i antall konkurser

Tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk så vidt ned i februar sammenlignet med samme måned i fjor.