Rett, økonomi og petroleum til topps

Over tusen søkere står på venteliste for å komme inn på bachelorstudiet i rettsvitenskap og masterstudiet i industriell økonomi i Stavanger. UiS er fornøyde med årets høye søkertall.