• Dag Tormod Dahl, fra venstre, Alf Bang Jacobsen, Ivar Bentsen og Rolf Onarheim kjenner plattformlivet. De tror ikke de er så forskjellige fra folk på land. Fredrik Refvem

Oljearbeidere friskere i hodet

De har færre mentale problemer enn andre. Likevel mener forskerne at det er grunn til å rope varsku. Mentale problemer offshore kan være en trussel mot sikkerheten fordi de kan gå utover konsentrasjon og oppmerksomhet rundt risiko og farer.