Oljearbeidere friskere i hodet

De har færre mentale problemer enn andre. Likevel mener forskerne at det er grunn til å rope varsku. Mentale problemer offshore kan være en trussel mot sikkerheten fordi de kan gå utover konsentrasjon og oppmerksomhet rundt risiko og farer.

Publisert: Publisert:

Dag Tormod Dahl, fra venstre, Alf Bang Jacobsen, Ivar Bentsen og Rolf Onarheim kjenner plattformlivet. De tror ikke de er så forskjellige fra folk på land. Foto: Fredrik Refvem

Denne artikkelen er over syv år gammel

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, sammen med forskere fra Universitetet i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund har sjekket hvordan det står til med den mentale helsen til personer som jobber offshore. Resultatene viser at mentale problem er mindre utbredt hos oljearbeidere enn blant folk som jobber på land.

Mens ni prosent av offshorearbeiderne er i risikogruppen for å utvikle mentale plager, er andelen 13 prosent hos arbeidere på fastlandet.

For forsker Morten Birkeland Nielsen ved Stami var det derfor viktig å se på hva de psykiske problemene henger sammen med.

— Da er det naturlig å spørre seg om det handler om arbeidsmiljø, psykososiale sammenhenger eller andre ting. En kan lett tenke seg at ulykker og nesten-ulykker gjør at arbeidere blir usikre og får mer angst. Det samme kan skje hvis de opplever sikkerheten som dårlig, sier han.

Les også

Flest samlivsbrudd blant oljearbeidere

Færre enn ventet

Forskerne kjente til at offshorearbeidere på britisk sokkel i Nordsjøen var blitt undersøkt. Der viste resultatet at mentale helseproblemer er mer utbredt offshore enn de generelt er blant de som jobber på land, både oljerelatert og i andre bransjer. I Norge fantes det lite forskning på temaet, og Nielsen og de andre forskerne ønsket å kartlegge hvor mange som er i risikogruppen for å utvikle mentale problemer.

Resultatet – færre mentale helseproblemer blant offshoreansatte på norsk sokkel enn både blant ansatte på land og blant arbeidere på britisk sokkel – var omtrent i tråd med forventningene.

— Andelen var nok enda lavere enn vi trodde på forhånd. Forklaringen er delvis at det er en utvalgt gruppe personer som sendes ut.

Les også

Mobbing utbredt blant akademikere

Fraværende ledere og mobbing

Da forskerne ville se nærmere på hva som utløser de mentale problemene, ble offshorearbeiderne spurt om psykososiale forhold. Hvordan opplever de lederne sine? Tyranniske? Fraværende? De ble også spurt om de opplever å bli mobbet av andre ute på plattformene.

- Resultatene viste at de mentale problemene stort sett hang sammen med fraværende leder og mobbing. Og det er interessant, fordi en ellers lett kan tenke seg at psykiske plager offshore ville henge sammen med sikkerhetsmessige faktorer. Så her gikk resultatet mot hypotesen, sier Nielsen.

Arbeidsmiljøforskeren tror forklaringen handler om forventninger.

— De som jobber offshore vet at de har et høyrisikoyrke. Helikopterulykker, fallulykker og utblåsninger kan skje på et eller annet tidspunkt. Men man regner ikke med mobbing eller en fraværende leder.

— Vil ikke de psykososiale forholdene påvirkes av de fysiske - at man faktisk er to uker ute på en plattform?

— Jobber man offshore, er det fysiske området begrenset og det er vanskelig å trekke seg tilbake. I de fire ukene man er på land, kan man gå og grue seg til å reise ut igjen. Og hvis man i tillegg har en leder som er fraværende, hjelper ikke det på situasjonen.

Nielsen viser til at det har vært stor oppmerksomhet hos oljeselskapene rundt sikkerhet offshore.

— De har ikke vært like opptatt av den psykososiale biten, og forhold som mobbing, trakassering og fraværende ledere, sier han.

Publisert: