• Universitetet i Adelaide Hentet fra: www.adelaide.edu.au

Studenter fikk beskjed om at eksamenssensuren var utsatt - 18 dager etter at fristen var gått ut

UiS-student mistet muligheten til å studere i Australia.