Svensker krever Acta for 96 millioner

440 svenske Acta-kunder krever Acta og Kaupthing Bank for 112 millioner svenske kroner. Saksøkerne håper saken kan komme for retten til høsten.