• Flere studenter velger å studere samfunnsfag, men det er et behov for realfagskompetanse i arbeidsmarkedet. Illustrasjonsfoto: Aftenbladet arkiv Anne Sneisen

Satser nesten bare på billige studier

De siste seks årene har regjeringen bevilget penger til 12.000 nye studieplasser. 11.000 av disse er blant de billigste å opprette.