Irsk ja til finanspakten

Irene har stemt ja til EUs finanspakt om strengere budsjettkontroll.