EUs sentralbank støtter euro

Den europeiske sentralbanken, ESB, skal selge renteinntekter av utenlandsk valuta den sitter med, til en verdi av 20 milliarder kroner, for å kjøpe euro.