For mange slåss om frakt-kronene

Drivstoffavgiftene er ikke transportbransjens eneste problem. For mange lastebileiere slåss om frakteoppdragene innenlands og til og fra utlandet.