Jæren E-verk best på tredje året

Kommunalt eide Jæren E-verk i Hå er for tredje året på rad landets best drevne nettfirma i klassen for rene distribusjonsselskaper.