Fleksitid og eigen arbeidsplass

På Høyland skule i Hå har alle elevane på mellomtrinnet kontorplassar.