Kraftig børsfall

Børsene i Europa og USA er grepet av panikk. Utløsende faktor er IBMs kvartalstall, konsumprisindeksen i USA og oljeprisen.