Valutabombe rammer Prosafe

Det Tananger-baserte offshoreselskapet Prosafe fikk et underskudd på tre millioner før skatt etter første kvartal i år. Selskapet bokfører et valutatap på hele 58 millioner kroner, som en følge av den veldig sterke dollarkursen.