Vil ha hjelp mot norske bensinsubsidier

Conoco Jet Norge vil gå til sak mot den norske fraktutjevningsordningen for bensin. Selskapet forbereder nå en klage til EØS— avtalens overvåkingsorgan, ESA, i Brussel.