Hydro Seafood satser 150 millioner på Sørlandet

FLEKKEFJORD: Hydro Seafood Rogaland planlegger investeringer for 150 millioner kroner i Agder de neste fem årene. Mesteparten vil gå til Lafjordgruppen og Hidra Edelfisk der Hydro Seafood har kjøpt brorparten av aksjene. De to flekkefjordsbedriftene har ialt 16 matfiskkonsesjoner, slakterier, filetavdelinger og et landets største lakserøykeri.