Venstre vil utnytte pengebinge på Forus

Forus Industritomteselskap burde være et selskap for næringsutvikling for hele Nord-Jæren.