Liten frihet i statsbudsjettet

Politikerne disponerer i praksis kun over en liten del av statsbudsjettet. Ni av ti kroner er bundet opp på forhånd.