Spår 10.000 havbruksjobber i nord

En ny rapport om havbruksnæringens muligheter i våre fire nordligste fylker spår en formidabel vekst.