Akselsen gir gass

– La oss hente gassen i land og ta den i bruk, er det klare budskapet fra olje— og energiminister Olav Akselsen. Han bebuder en offensiv i retning av økt bruk av gass allerede i det kommende statsbudsjettet.