Storebrandstyre la seg flatt

Styret i Storebrand legger seg flatt for kritikken fra Kredittilsynet, men fastholder sin uenighet om tolkningen av verdipapirhandellovens bestemmelser om egenhandel. Kontrollkomiteen er enig i styrets tolkning.