Lei av skattesutringen

Arbeiderpartiets Tore Nordtun truer med ren overkjørsel om ikke oljeselskapene snart «bidrar med noe konstruktivt i debatten.»