• I september inngikk American Precious Metals Exchange (APMEX) en ti års husleieavtale i Wall Street i New York. Huseier Donald Trump mottok tre gullbarrer som depositum.. Benoit Tessier, Reuters/Scanpix

Høy gullpris er dårlig nytt

Siden 2004 har gullprisen firedoblet seg. Det var det året Norges Bank solgte gullbeholdningen sin på 33,5 tonn...