Skeptisk avventende

Klubbene i Aftenbladet tar prosjektarbeidet i avisen til etterretning.