Meglerne kommer

Flere norske meglerfirmaer for handel med utslippskvoter er på vei.