Mindre eksport av sjømat

I mars ble det eksportert sjømat fra Norge til en verdi av 2,7 milliarder kroner. Samlet sjømateksporten hittil i år er 7,2 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 1,2 prosent sammenlignet med perioden januarmars i fjor.