Fritt fram i Nordsjøen?

Olje— og energidepartementet utreder omfattende endringer og forenklinger i den offentlige administrasjonen av norsk sokkel. – Særlig Nordsjøen er etter hvert et så modent område, at vi må se med nye øyne på de prosedyrene vi har for både lisenstildeling, leting, utbygging og drift, sier avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet, Gunnar Gjerde, til Aftenbladet: