• I 2005 var kvinneandelen blant søkerne som primært ønsket å bli sivilingeniører bare 16 prosent. I 2013 var andelen kommet opp i 29 prosent. Ingar Storfjell

Sakte fart fremover ved NTNU

Glasstaket slår sprekker, mener Nina Kotte ved NTNU. Kvinneandelen ved studier basert på matematikk og realfag i det teknologiske miljøet i Trondheim går sakte oppover.