Rekordmange utenlandske studenter i Norge

Siden 2005 er det blitt dobbelt så mange internasjonale studenter i Norge. Nå utgjør denne gruppen nesten 10 prosent av det totale antallet studenter her i landet.