Årsmøtet avgjer lagnaden tilSand-meieriet

SULDAL: Meieriet på Sand i Suldal blir ikkjenedlagt snart, sjølv om ei styringsgruppe som ser påmeieristrukturen på Vestlandet kan komma til å tilråda nedleggingav meieriet om to veker.