Russere hevder å holde kvoten

Russiske myndigheter sier at det russiske forskningsfisket i Barentshavet ligger innenfor den russiske totalkvoten.