Grensehandel mot 30 mrd.

Nordmenns grensehandel i Sverige aukar dramatisk. Viss auken held fram i dagens tempo, vil me handla for 32 milliardar kroner i Sverige i 2004.