Har lite med konkursen å gjøre

Aktor, politiadjutant Trond Svendsen,understreker at straffesaken ikke kan knyttes direkte til konkurseni Forus Trelast for fem år siden. De forholdene som utgjørtiltalebeslutningen var ikke årsaken til at Forus Trelast gikkkonkurs. Til det er beløpene i straffesaken for små. Å gå konkurser i seg selv ikke straffbart. Denne saken handler om brudd påstraffelovens bestemmeler om økonomisk utroskap og brudd påregnskapsreglene, presiserer Svendsen. En av forsvarerne, JohnHeitmann, sier det slik: