Litt flere er blitt arbeidsledige

Aetat i Rogaland registrerte ved utgangen av november at antallet arbeidsledige går litt opp i forhold til måneden før, men kraftig ned sammenlignet med samme tid i fjor.