Fallende oljepris rammer Nigeria hardt

På grunn av fallende oljepris greier ikke Nigeria å betale renter og avdrag på utenlandsgjelden i 2002. Myndighetene håper på en ny nedbetalingsplan.