Norge og EU enige om fiskekvoter

Norge og EU har inngått en fiskeriavtale for 2002. Nedgangen i bestanden, spesielt for torsk, har stått sentralt i forhandlingene.