• iS-direktøren foreslår å opprette en 50 prosent stilling som studentombud fra 1. januar 2015. Jarle Aasland

UiS får studentombud

Universitetsdirektøren går inn for å ansatte et ombud som skal sikre de 10.000 studentene god og rettferdig behandling i vanskelige saker. For studentleder Amund Thomassen er det en gledens dag.