Voldgift etter milliardkrav

Fire oljeselskaper krevde i fjor 1,5 milliarder kroner av Statoil for utgifter de mener feilaktig er belastetKårstø— utbyggingen. Nå går saken til voldgift.