Vil stanse Ringhorn

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland vil at Stortinget sier nei til Essos utbyggingsplaner for Ringhorn-feltet.