Jekket opp 2019-utslippene etter statistikkfeil: Norges klimautslipp falt i coronaåret 2020

Norges klimautslipp var på 50 millioner tonn i 2020, ifølge ferske tall. Dermed når ikke Norge sitt eget klimamål på 48,6 millioner tonn. Utslippene for 2019 er jekket opp etter en statistikkfeil.

Dette illustrasjonsbildet viser supplybåter for oljeindustrien som ligger til kai ved Vågen i Bergen sentrum.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

De norske klimagassutslippene falt til 50,0 millioner tonn i 2020, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedgang på 3,2 prosent fra året før (se tabell nederst i saken).

Det betyr at utslippene har falt både i 2019 og 2020. Nedgangen i fjor er blant annet knyttet til nedgang i fly- og biltrafikken og i oljebransjen, opplyser SSB.

Tallene for 2019 er imidlertid oppjustert sammenlignet med tidligere tall fra SSB.

PS! Ulike klimagasser som CO2 og metan har ulik effekt på klimaet. Norge regner sine utslipp i millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det betyr at effekten av de ulike gassene er regnet om til det som tilsvarer CO2, for å få et felles mål for klimautslippene.

IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

Måtte oppjustere 2019-utslippene

I april opplyste SSB at byrået hadde hentet inn for lave salgstall for salget av visse typer maritime drivstoff. Dette førte til et behov for å regne ut norske CO2-utslipp på nytt.

Norges totale klimautslipp var opprinnelig beregnet til 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, men tallet er nå jekket opp til 51,7 millioner tonn.

«Reviderte forbrukstall for marine gassoljer og autodiesel medfører at utslippene fra fiske, kyst- og veitrafikk øker med henholdsvis 157, 35 og 3 prosent for 2019», skriver Statistisk sentralbyrå.

«Tross revideringene viser klimagassutslippene i 2019 de laveste utslippene siden 1995. Før tallene ble revidert var utslippene i 2019 på 1993-nivå. Trenden er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå», skriver SSB.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet er misfornøyd med regnefeilen.

– Det er skremmende at vi ikke har bedre kontroll på hvor store klimagassutslippene våre faktisk er, og at vi er enda lenger unna å nå målene enn vi tidligere har trodd, sier Gulowsen i en kommentar.

Norske klimautslipp 1990-2020

Falt med 3,2 prosent i 2020

De norske klimagassutslippene falt altså til 50,0 millioner tonn i 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå.

«Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken», skriver SSB.

– Nedgangen i utslipp fra veitrafikken henger nok sammen med at store deler av året var preget av hjemmekontor og reiserestriksjoner, som gjorde at vi flyttet mindre på oss, sier Trude Melby Bothner i SSB.

Utslippene fra innenriks luftfart er inkludert i kilden «Annen transport og motorredskaper» og er redusert med 32 prosent fra 2019. Utenriks luftfart er ikke med i statistikken, men Miljødirektoratet har beregnet norske kvotepliktige utslipp fra luftfart og viser til en nedgang på 63 prosent i 2020, opplyser SSB.

Olje- og gassutvinning stod for den største reduksjonen av alle kildene på hovednivå, med en nedgang på noe over fire prosent fra 2019. SSB peker på opphold i produksjonen, vedlikehold og mindre brenning av gass på sokkelen.

– Nedgangen i utslipp kommer til tross for høyere oljeproduksjon i 2020 enn i 2019. Dette tyder på at den pågående elektrifiseringen av sokkelen har medført økt produksjon med lavere utslipp, sier Bothner.

Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

– Det er flaut

Ifølge klimaforliket fra 2008 (og senere 2012) skulle Norges utslipp i 2020 ikke overstige 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen erkjente i 2019 at dette målet ikke ville nås. I fjor sommer hadde klimaministeren likevel et lite håp om at klimamålet kunne nås, men fasiten viser at Norge bryter sitt eget mål.

– Norge la lista for klimakutt lavt, men river allikevel. Til tross for nedgangen i bil- og flytrafikken under pandemien, har Norge bommet på nok et klimamål. Det er flaut og nå er det full alarm, sier Gulowsen.

Han mener at Norge må kutte utslippene mer og raskere, og si nei til all ny oljeleting, stanse utbyggingen av nye veier og droppe planene om flyplassutvidelser. Han vil også redusere forbruket og satse på en sirkulær økonomi.

Fagsjef Christian Eriksen i Bellona mener at Norge er gode på å sette mål, men stryker på gjennomføring. Han påpeker at Norges mål om å mer enn halvere utslippene innen 2030 krever at utslippene må reduseres med 6-7 prosent årlig over hele dette tiåret.

– Det er vi rett og slett ikke i nærheten av. Åtte år har det tatt regjeringen Solberg å kutte like mye som må kuttes hvert eneste år frem til 2030, sier Eriksen i en kommentar.

– Det er slående at selv i et koronaår, hvor de aller fleste av oss sitter hjemme, reiser mindre og forbruker mindre, klarer vi ikke å kutte utslipp i takten som trengs for å nå klimamålene. Og vi kan vente at deler av den koronarelaterte nedgangen vil reverseres allerede neste år, legger han til.

– Har sviktet

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) peker på at Norge har kuttet utslippene med 1,5 millioner tonn på de tre tiårene siden 1990, men må kutte de resterende 50 millioner tonene i løpet av de neste 30 årene.

– Ettertidens dom over den blå regjeringens klimapolitikk kommer til å være knallhard. De visste hva de gjorde og hva de burde gjort for å kutte utslippene slik at vi nådde de målene vi satt oss for mange år siden, sier Haltbrekken.

– Regjeringen har gjennom 8 år sviktet klimakampen. Utslippskuttene har vært for få og små, sier han.

Fungerende leder Arild Hermstad i MDG sier i en kommentar at regjeringen ikke tar klimakrisen på alvor når den fortsetter med oljeleting, utbygging av motorveier og kjøttproduksjon, som bidrar til klimautslipp.

– Det er nå et faktum at Norge, med dagens sittende regjering, har gått på trynet i klimapolitikken og brutt klimamålet for 2020. Den lille nedgangen i utslippene i 2020, skyldes hovedsakelig mindre salg av flybensin, altså koronapandemien, og ikke regjeringens politikk, sier Hermstad.

– Gledelig

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er glad for at utslippene har gått jevnt nedover de siste årene, og at utslippene i fjor var på sitt laveste nivå siden 1993.

– At utslippsnedgangen fortsatte i 2020 er gledelig. Regjeringen vil stanse utslippene, ikke utviklingen, sier Rotevatn ifølge en melding.

Noe av grunnen til at utslippene gikk ned er at færre har flydd grunnet coronakrisen. Men Rotevatn peker også på nedgang i industriutslippene og jordbrukssektoren, og han mener at virkemidler som elbilpolitikk og fyringsoljeforbud gir positiv effekt.

– Dersom vi følger regjeringens klimaplan i årene fremover, vil denne positive utviklingen fortsette, sier Rotevatn.

Han erkjenner også at SSBs statistikkfeil gjør jobben med å kutte norske utslipp mer krevende.

– Det har gjort veien ned mot 2020-målet lenger enn det vi har trodd. Samtidig har feilrapporteringen ingen innvirkning på den samlede trenden, som er at utslippene i Norge går nedover, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Norske klimautslipp i 2020LO og NHO går sammen med kraftaktører: Vil ha storsatsing på grønt hydrogenStadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troenGlobale CO2-utslipp på vei opp etter corona-fall i 2020
Publisert: