Miljøorganisasjoner skeptiske til Equinors karbonsatsing: – Sårbar strategi

Equinors mål om karbonnøytralitet får en sursøt mottagelse i klimabevegelsen. Selv om de mener retningen er god, synes flere at fossilsatsingen er uforenlig med å få ned de samlede CO₂-utslippene.

GASS OG BREMS: Zero er skeptisk til måten selskapet planlegger å nå 2050-målet, mens Greenpeace krever full stopp i fossilproduksjon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Samtidig som Anders Opedal overtok som konsernsjef meldte Equinor mandag at selskapet vil bli klimanøytralt innen 2050. Det skal skje på flere måter, blant annet gjennom karbonfangst og -lagring (CCS, red.anm.).

– Vi skulle gjerne sett en tydeligere ambisjon i vekst i utslippsfri energi på kortere sikt, sier leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.

Den nye Equinor-sjefen mener selskapet har stor fremgang med de eksisterende klimaambisjonene. Selv ønsker han å sende et klart signal fra dag én.

– Vi ser at når økonomien skal i gang igjen vil myndigheter bruke tiltakspakker inn mot lavkarbonløsninger, fornybar energi og hydrogen. Vi er tydelige på at vi ønsker å være en del av dette markedet.

Zero mener målet og retningen som følger med Opedal er bra. Likevel er midlene selskapet vil bruke en usikker vei å gå, ifølge Holm.

– Equinor sikter på å selge mye olje og gass også i 2050, selv om det er mindre enn i dag. De regner med at det å selge karbontjenester skal kompensere for sine egne utslipp.

Les også

Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050

Øker fossilproduksjon

Equinor er fortsatt tydelige på at de har et mål om å øke olje- og gassproduksjonen med tre prosent i snitt hvert år fra 2019 til 2026.

– På kort sikt er det ingen endringer. Målene om produksjonsvekst frem til 2026 ligger fast og målene våre innen fornybar ligger fast. Samtidig vil vi se om vi kan øke innsatsen vår innen fornybar, CCS og hydrogen ytterligere, sier Opedal.

Den fortsatte fossilsatsingen møter motstand fra Framtiden i våre hender.

– Når resten av verden skal ha nullutslipp, er det åpenbart at også Equinor må være der i 2050. Det store spørsmålet for den nye konsernsjefen, er stegene på veien dit, skriver miljøorganisasjonens leder Anja Bakken-Riise i en SMS til E24.

Samtidig er Equinor tydelige på at selv om de øker olje- og gassproduksjonen de neste seks årene, så forventer selskapet «på lengre sikt (...) å produsere mindre olje og gass enn i dag».

– Det å være klimanøytrale i 2050 er essensen av Parisavtalen, som vi har sagt vi skal drive vår virksomhet etter. Skal verden lykkes i dette trengs både CCS og hydrogen, sier Opedal.

Les også

– Dette er en stor dag

– Sårbar strategi

Mandag opplyste Equinor at de på tross av olje- og gassvirksomhet likevel vil nå klimamålet for 2050 – avhengig av en del forutsetninger. Blant annet hvor utbredt og vellykket fangst og lagring av CO₂ blir.

Holm mener selskapet tar unødvendige sjanser med sin strategi.

– CCS er avhengig av politikk, og at industrien velger akkurat den løsningen. Det gjør at risikoen knytter seg til politikk, og gjør strategien sårbar for det.

Ulike næringer undersøker samtidig alternative måter å få ned utslippene sine.

– Noen bruker hydrogen i stedet for kull, og da forsvinner behovet for CCS for dem.

Les også

Hydrogen kan kutte millioner av tonn CO2

«Elefanten i rommet»

– De sier de riktige tingene og gjør det, til en viss grad. Samtidig gjør de ikke nok, mener lederen i Greenpeace, Frode Pleym.

I februar kom Equinor med sitt klimaveikart. Da kom overgangen fra fossil til fornybar tydeligere frem enn tidligere, ifølge Pleym.

– Det er bra, men de skal firedoble den fornybare energiproduksjonen innen 2026. Det er enorme investeringer som trengs. Da blir vi urolige når de fortsetter å lete etter ny olje og gass.

Til tross for Equinors milliardplaner for grønne energikilder er det fortsettelsen av petroleumsvirksomheten som får også Greenpeace til å sette ned foten.

– De viktigste grepene handler egentlig ikke om blå hydrogen eller CCS – det handler om å bli en stor aktør i Norge og utenlands, blant annet på havvind. De sier ikke det de må si, nemlig at de må slutte å lete etter olje og gass, sier Pleym.

Han strekker likevel ut en hånd til den norske oljekjempen.

– Jeg vil ikke være for negativ; Equinor er utvilsomt i ferd med å endre seg. Og at selskapet har de flinke folka og teknologien som trengs for å endre seg, kanskje mer enn noen andre, er det heller ikke tvil om. Men vi utfordrer dem på olje og gass, sier Pleym.

Publisert: