Ny årsre­kord for strøm­prisen i Sør-Norge

Onsdag lander strømprisen i Sør-Norge på 1,29 kroner kilowattimen utenom avgifter og nettleie. Det er årets dyreste nivå, og tre ganger høyere enn i Nord-Norge.

Strømprisen i Sør-Norge stiger til ny årsrekord onsdag, på 1,29 kroner kilowattimen i snitt. Det er årets dyreste, mens Midt-Norge slipper unna med 39 øre kilowattimen og Nord-Norge med 38 øre kilowattimen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det viser prisene for onsdag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Strømprisene fastsettes en dag i forveien.

Til sammenligning betaler strømkunder i Sør-Norge en pris på 1,15 kroner kilowattimen tirsdag. På strømregningen vil selve kraftprisen komme i tillegg til strømselskapenes påslag, avgifter og nettleie.

Timesprisene onsdag er nokså stabile, og når sitt høyeste nivå på rundt 1,51 kroner i timen mellom åtte og ni onsdag morgen. På sitt laveste onsdag er prisen nede i 1,04 kroner kilowattimen mellom klokken 23 og midnatt.

Så langt i oktober er snittprisen på kraft i Sør-Norge på like over én krone kilowattimen. I september var snittprisen på 1,08 kroner kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Årsaken til den rekordhøye prisen er blant annet at det er vindstille.

– Det er ikke bare vindstille i Sør-Norge, men på tvers av Norden. I tillegg er det mindre vind enn normalt i store deler av Europa, som Sør-Norge er koblet til gjennom utenlandskabler, forklarer Katinka Bogaard, kraftanalytiker i Volue Insight.

Norge får mindre drahjelp fra vindkraft i nabolandene lenger sør i Europa. I tillegg er gassprisene skyhøye, og det er mye mindre vann enn normalt i norske vannmagasiner. Det bidrar til at prisene stiger.

Strømprisen så langt i 2021

Kan forvente nye rekorder fremover

– Dersom vinden ikke kommer tilbake og nedbørsmengden holder seg moderat, kan vi forvente nye rekorder fremover, sier Bogaard.

Hun legger til at det er viktig å huske på at man nå går mot vinteren, der forbruket er forventet å øke omtrent 30 prosent fra dagens nivåer.

Katinka Bogaard, kraftanalytiker i Volue Insight.

– Hvis det ikke blåser, og vi får en normal vinter, vil det bli stramt på produksjonssiden som dermed fører til dyr strøm.

Den siste tiden har strømprisene i Europa vært unormalt høye, blant annet på grunn av dyr gass, dyrt kull og høye priser på CO2-kvoter. Dette har også slått inn i norske priser. Norge har 17 utenlandsforbindelser til Europa, inkludert fire kabler til Danmark og én til Nederland, en til Tyskland og en til Storbritannia.

Mye vind og nedbør kan gi lavere strømpris

Det som potensielt kan senke strømprisene er om vi får mye vind i høst, både i Norge og i resten av Norden og Europa. Det sammen med store nedbørsmengder kan føre til lavere strømpris.

– Sånn som situasjonen er nå har norske vannkraftprodusenter såpass god kontroll av det neppe vil bli billig.

Bogaard trekker også frem at en veldig mild vinter med høye temperaturer vil føre til lavere forbruk, som kan gi mer konkurranse blant produsenter og dermed vesentlig lavere priser.

– Det er forventet at Russland skal øke gasseksporten, som kan lette noe på de skyhøye gassprisene og dermed strømprisene utenlands. Men hvor stor effekt dette har er fremdeles uklart på grunn av den ekstreme situasjonen vi befinner oss i.

Billigere i nord

Samtidig som strømprisen når sitt høyeste i år i Sør-Norge, er prisene betydelig lavere i Midt- og Nord-Norge. Her er det mer vann i magasinene, og nettforbindelsene sørover har relativt liten overføringskapasitet.

Strømprisen ligger onsdag på 39 øre kilowattimen i Midt-Norge og 38 øre kilowattimen i Nord-Norge.

Elavgiften i Norge utgjør i dag 16,69 øre per kilowattime, noe som er betydelig lavere enn tilsvarende avgifter i våre naboland. I forslaget til statsbudsjett for 2022 reduseres avgiften til 15,41 øre.

Dersom momsen inkluderes, tilsvarer dette en samlet reduksjon på 1,6 øre. For en strømkunde med et forbruk på 20.000 kilowattimer i året, betyr endringen en årlig reduksjon på 320 kroner.

Månedlig strømpris 2000–2021
Publisert: