Får Almskog Svarteper?

Røkkes Kværner unngikk offentlig granskning, men setter nå ned internt oppvask-utvalg. Almskog-perioden skal under lupen.