4 prosent flere uføre i Rogaland

Ved utgangen av mars var det 17.995 uførepensjonister i Rogaland. Det er 679 flere enn på samme tid i fjor, som tilsvarer en økning på snaut 4 prosent.