Industrigigant feiret

Mens Rosenberg i Stavanger blir ingeniør-miljø, blir verftet iEgersund ledende i konsernet på modulbygging etter sammenslåingenav Aker og Kværner.