Vegvesenet: Fire felt ikke aktuelt før i 2010

— Smal firefelts vei på E39 i Sandnes er et sjeldent godt samfunnsøkonomisk veiprosjekt, sier seksjonsleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.